Како помоћи детету да правилно учи


     Ево неколико савета. Добро их проучите и прихватите, јер  ћете само тако помоћи  свом детету да правилно учи, што је важно ако се жели добар успех у школи.
- Обезбедите свом детету неопходне услове потребне за учење: радно место, мир у време учења, правилан распоред дневних активности.
-  Детаљније о условима потребним за успешно учење можете да сазнате од учитеља свог детета, педагога или психолога школе.
-  Контролишите да ли се Ваше дете придржава распореда дневних активности. Само тако ће стицати радне и друге навике, што је веома важно за успех у учењу.
-  Водите рачуна да Ваше дете сваки дан започиње учење у исто време и на истом месту.
-  Не присиљавајте дете да по доласку из школе, или одмах после ручка, почне са учењем.
-  Обезбедите такве  услове детету да има доста времена за спавање.
-  Уколико се дете бави неком активношћу која је у његовом распореду планирана у току дана (игра се, учи и слично), не треба да га прекидате и тражите од њега да ради нешто друго. На пример, није добро да у време учења дете прекидате и тражите од њега да оде у продавницу ...
-  Ако је детету време за игру, немојте га прекидати и тражити да вам у нечему помаже.
-  Ако је време за спавање, није добро да у то време одлазите у посете и слично.
-  Ваше дете ће успети само под условом да и  Ви и дете придржавате распореда дневних активности.
-  Увек се интересујте код свог детета како је било у школи, шта је ново учило и које домаће задатке има.
-  Редовно контактирајте са одељењским старешином и интересујте се за рад и резултате радa Вашег детета. Тако ћете бити у стању да стално пратите његов рад  и да му пружате помоћ онда када му је потребна.
-  За све што вам није довољно познато из области васпитања деце можете да се посаветујете са школским педагогом или психологом.
-  Домаће задатке Вашег детета никада немојте радити уместо њега. Иако Вам је жеља да му помогнете, тако му никада нећете помоћи.
-  Ако Ваше дете потражи помоћ при изради домаћих задатака, немојте то да одбијете. Сагледајте у чему су тешкоће на које је дете наишло. У зависности од врсте тешкоће треба да одлучите сами да ли и како детету да помогнете или ћете га упутити да објашњење тражи од наставника.
-  Ако нисте у могућности да  стручно објасните задатак , требало би да своје дете навикавате да од наставника тражи помоћ.
-  Пратите квалитет читања и писања Вашег детета, јер у школи нема довољно времена за вежбање ових важних вештина. Савладано правилно читање и писање  нужан  је услов за успех у свим наставним предметима.
-  Проверавајте како Ваше дете чита и да ли разуме прочитано. Добро савладана техника читања је неопходан услов за успешно учење и решавање задатака. Зато инсистирајте на свакодневном вежбању читања (брзина и разумевање прочитаног).
-  Ако дете има потешкоћа у памћењу задатак, и то се може превазићи. Памћење се вежба учењем песама или краћих текстова напамет, диктирањем и записивањем краћих реченица или делова текста и слично.
-  Тражите од Вашег детета да Вам исприча оно што је током дана научило.
-  Ако Ваше дете не тражи помоћ при изради домаћих задатака, то не мора да значи да му она није потребна. Зато са дететом разговарајте о домаћим задацима, прегледајте му свеске, разговарајте са наставником и тако ћете сазнати да ли је, и у којој мери, потребна помоћ Вашем детету.
-  Ваше дете може да има проблема у учењу и зато што не зна правилно да учи. Тражите помоћ од школског педагога у томе како да помогнете детету у правилном и успешном учењу.
-  Дружите се са дететом, заједно идите на излете, у позориште, биоскоп, заједно гледајте дечје ТВ- емисије. О свему томе треба да разговарате и да подстичете дете да поставља питања и да, самостално или уз Вашу помоћ, трага за одговорима.
-  Ако Ваше дете оправдано изостаје из школе, немојте тражити од учитеља да оправда то што није урадило домаће задатке или што није научило неко градиво. У таквим ситуацијама треба да ступите у контакт са учитељем или другим ђацима из одељења и да сазнате шта је све требало да науче и ураде. Тако неће заостајати за осталима и неће имати празнина у знању.
-  Вашем детету је потребна помоћ учитеља и наставника ако је изостало из школе, ако не може да савлада одређено градиво. Објасните детету значај допунске наставе и прихватите је добронамерно ако има потребе за њом. Тиме ћете добити стручну помоћ наставника. Допунску наставу не похађају само слаби ђаци. У њу могу да буду укључени и одлични ђаци уколико су , из оправданих разлога, изостајали са наставе.
-  Ако се код Вашег детета појаве и неки други проблеми везани за његово учење и напредовање, обратите се учитељу, одељенском старешини или педагогу школе.