Распоред часова V - VIII разред


V/1
 

Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Енглески језик Српски језик и књижевност Музичка култура
2. Енглески језик Информатика и рачунарство Чувари природе Биологија Музичка култура
3. Биологија Физичко и здравствено вас. Техника и технологија Математика Српски језик и књижевност
4. Географија Ликовна култура Техника и технологија Грађанско вас./Верска настава Математика
5. Руски језик
 
Ликовна култура Математика Руски језик Историја
6. Математика ЧОС Српски језик и књижевност Обавезне физичке активности Физичко и здравствено вас.
7. ОФА (сваке друге недеље) - онлајн        
  
VI/1
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија
 
Историја Математика Биологија Руски језик
2. Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Информатика и рачунарство Географија Математика
3. Физика Ликовна култура Енглески језик Српски језик и књижевност Енглески језик
4. Биологија Математика Физика Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност
5. Физичко и здравствено вас. Руски језик Техника и технологија Обавезне физичке активности Музичка култура
6. Чувари природе ЧОС Техника и технологија Математика Историја
7. ОФА (сваке друге недеље) - онлајн   Грађанско вас./Верска настава - онлајн    
 
VII/1 А
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Ликовна култура Техника и технологија Хемија Историја
2. Биологија Математика Техника и технологија Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност
3. Географија
 
Историја Физика Биологија Музичка култура
4. Енглески језик Хемија Српски језик и књижевност Географија Руски језик
5. Физика Информатика и рачунарство Руски језик Домаћинство Енглески језик
6. Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност Математика Српски језик и књижевност Математика
7.   Грађанско васп. - Верска настава - онлајн ЧОС - онлајн   Физичко и здравствено вас. - онлајн
 

VII/1 Б  
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија Математика Српски језик Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност
2. Математика
 
Ликовна култура Математика Хемија Историја
3. Енглески језик Хемија Техника и технологија Географија Руски језик
4. Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност Техника и технологија Биологија Музичка култура
5. Географија Историја Физика Српски језик и књижевност Математика
6. Физика Информатика и рачунарство Руски језик Домаћинство Енглески језик
7.   Грађанско васп./Верска настава - онлајн ЧОС - онлајн   Физичко и здравствено вас. - онлајн

VIII/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик Хемија Информатика и рачунарство Географија Математика
2. Географија Историја Енглески језик Српски језик и књижевност Руски језик
3. Српски језик и књижевност Техника и технологија Руски језик Хемија Историја
4. Физика Техника и технологија Математика Математика Физичко и здравствено вас.
5. Математика Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност Биологија Српски језик и књижевност
6. Биологија Ликовна култура
Физика
ЧОС Музичка култура
7. Физичко и здравствено вас. - онлајн     Грађанско васп./Верска настава - онлајн Домаћинство - онлајн