Распоред часова


I/1 

Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. Свет око нас Ликовна кул. Свет око нас Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС   Спортска. сек. Допунска нас. Пројектна нас.


I/2
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. Свет око нас Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна сек. Свет око нас Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас.   Физичко вас. ЧОС Пројектна нас.


II/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Верска настава Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Математика Српски језик Физичко вас.
3. Математика Ликовна кул. Енглески језик Физичко вас. Музичка кул.
4. Свет око нас Ликовна кул. Свет око нас Математика Математика
5. ЧОС Енглески језик Музичка сек. Допунска нас. Пројектна нас.

 
II/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Верска настава Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Физичко вас. Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Физичко вас. Енглески језик Пројектна нас.
5. Ликовна сек. Ликовна кул. ЧОС Енглески језик Допунска нас.
 

II/3 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. Свет око нас Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Свет око нас Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Пројектна нас.


III/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. ПИД Ликовна кул. ПИД Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС Ликовна кул. Спортска. сек. Допунска нас. Народна трад.

                                                                                          
III/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Верска настава Математика Српски језик Математика
3. ПИД Српски језик ПИД Физичко вас. Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Физичко вас. Енглески језик Народна трад.
5. Ликовна сек. Ликовна кул. ЧОС Енглески језик Допунска нас.
 
 
III/3 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. ПИД Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. ПИД Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Чувари природе


IV/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. ПИД Ликовна кул. ПИД Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС Ликовна кул. Спортска. сек. Допунска нас. Народна трад.

 
IV/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. ПИД Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. ПИД Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Чувари природе

 
5/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Информ. и рач. Ликовна кул. Географија Математика Руски језик
2. Српски језик Ликовна кул. Математика Српски језик Математика
3. Математика Српски језик ТИТ Биологија Српски језик
4. Физ. и здр. вас. Руски језик ТИТ Историја Музичка кул.
5. Биологија Енглески језик Српски језик Физ. и здр. вас. Музичка кул.
6. ОФА   Енглески језик ГВ/Верска н.  
7. ОФА Шах     ЧОС
 
6/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија Српски језик ТИТ Српски језик Математика
2. Информ. и рач. Физика ТИТ Математика Музичка кул.
3. Историја Ликовна кул. Математика Историја Руски језик
4. Биологија Енглески језик Српски језик ГВ/Верска н. Српски језик
5. Математика Физ. и здр. вас. Физика Биологија Физ. и здр. вас.
6. Руски језик ОФА Географија   Енглески језик
7.     ЧОС Шах ОФА
 
7/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физика Физика Математика Хемија Енглески јез.
2. Биологија Хемија Српски језик Биологија Српски језик
3. Српски језик Руски језик Енглески језик Математика Математика
4. Математика Физичко вас. Историја Српски језик Физичко вас.
5. Изабрани спорт Ликовна кул. ТИО Географија Руски језик
6. Географија Домаћинство ТИО Историја Музичка кул.
7.   ЧОС   ГВ  
 
8/1 

Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Руски језик Хемија Српски језик Биологија Математика
2. Историја Математика Енглески језик Хемија Руски језик
3. Физичко вас. Физика Географија Математика Музичка кул.
4. Српски језик Српски језик Математика Физичко вас. Енглески језик
5. Географија Домаћинство Историја Српски језик ТИО
6. Биологија Ликовна кул. Физика Изабрани сп. ТИО
7.   ГВ/Верска н.     ЧОС