Распоред часова V - VIII разред


V/1
 

Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Музичка култура
2. Руски језик Информатика и рачунарство Чувари природе Биологија Музичка култура
3. Биологија Физичко и здравствено вас. Техника и технологија Математика Српски језик и књижевност
4. Географија Ликовна култура Техника и технологија Грађанско вас./Верска настава Математика
5. Енглески језик Ликовна култура Математика Руски језик Историја
6. Математика ЧОС Енглески језик Обавезне физичке активности Физичко и здравствено вас.
7. ОФА (сваке друге недеље)         
  
VI/1
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија
 
Историја Математика Биологија Руски језик
2. Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Информатика и рачунарство Географија Математика
3. Физика Ликовна култура Физика Српски језик и књижевност Енглески језик
4. Биологија Математика Енглески језик Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност
5. Физичко и здравствено вас. Руски језик Техника и технологија Обавезне физичке активности Музичка култура
6. Чувари природе ЧОС Техника и технологија Математика Историја
7. ОФА (сваке друге недеље)    Грађанско вас./Верска настава     
 

VII/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Ликовна култура Техника и технологија Хемија Српски језик и књижевност
2. Биологија Математика Техника и технологија Физичко и здравствено вас. Историја
3. Географија
 
Историја Српски језик и књижевност Биологија Музичка култура
4. Енглески језик Хемија Физика Географија Руски језик
5. Физика Информатика и рачунарство Руски језик Српски језик и књижевност Математика
6. Физичко и здравствено вас. Српски језик и књижевност Математика Домаћинство Енглески језик
7.   Грађанско васп. - Верска настава  ЧОС    Физичко и здравствено вас. 
 

VIII/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Биологија Хемија Информатика и рачунарство Географија Математика
2. Географија Историја Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Руски језик
3. Српски језик и књижевност Техника и технологија Руски језик Хемија Историја
4. Физика Техника и технологија Математика Математика Физичко и здравствено вас.
5. Математика Физичко и здравствено вас. Енглески језик Биологија Српски језик и књижевност
6. Енглески језик Ликовна култура
Физика
ЧОС Музичка култура
7. Физичко и здравствено вас.     Грађанско васп./Верска настава  Домаћинство