Распоред часова


I/1 

Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. Свет око нас Ликовна кул. Свет око нас Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС   Спортска. сек. Допунска нас. Пројектна нас.


I/2
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. Свет око нас Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна сек. Свет око нас Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас.   Физичко вас. ЧОС Пројектна нас.


II/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Верска настава Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Математика Српски језик Физичко вас.
3. Математика Ликовна кул. Енглески језик Физичко вас. Музичка кул.
4. Свет око нас Ликовна кул. Свет око нас Математика Математика
5. ЧОС Енглески језик Музичка сек. Допунска нас. Пројектна нас.

 
II/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Верска настава Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Физичко вас. Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Физичко вас. Енглески језик Пројектна нас.
5. Ликовна сек. Ликовна кул. ЧОС Енглески језик Допунска нас.
 

II/3 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. Свет око нас Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Свет око нас Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Пројектна нас.


III/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. ПИД Ликовна кул. ПИД Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС Ликовна кул. Спортска. сек. Допунска нас. Народна трад.

                                                                                          
III/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Верска настава Математика Српски језик Математика
3. ПИД Српски језик ПИД Физичко вас. Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. Физичко вас. Енглески језик Народна трад.
5. Ликовна сек. Ликовна кул. ЧОС Енглески језик Допунска нас.
 
 
III/3 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. ПИД Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. ПИД Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Чувари природе


IV/1 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Физичко вас. Српски језик Енглески језик Српски језик Физичко вас.
3. Математика Енглески језик Математика Физичко вас. Математика
4. ПИД Ликовна кул. ПИД Верска настава Музичка кул.
5. ЧОС Ликовна кул. Спортска. сек. Допунска нас. Народна трад.

 
IV/2 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Верска настава Енглески језик Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Енглески језик Математика
3. ПИД Ликовна кул. Математика Математика Музичка кул.
4. Физичко вас. Ликовна кул. ПИД Српски језик Физичко вас.
5. Допунска нас. Ликовна сек. Физичко вас. ЧОС Чувари природе

 
5/1 

Р. бр.

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Српски језик и књижевност

Музичка култура

2.

Енглески језик

Руски језик

Чувари природе

Биологија

Музичка култура

3.

Биологија

Физичко и здравствено васпитање

Техника и технологија

Математика

 

Српски језик и књижевност

4.

Географија

Ликовна култура

Техника и технологија

Грађанско васпитање/ Верска настава

Математика

5.

Информатика и рачунарство

Ликовна култура

Математика

Руски језик

Историја

6.

Математика

Час одељењског старешине

Српски језик и књижевност

Обавезне физичке активности

Физичко и здравствено васпитање

7.

Обавезне физичке активности - онлајн

 

 

 

 


 
6/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Географија Српски језик ТИТ Српски језик Математика
2. Информ. и рач. Физика ТИТ Математика Музичка кул.
3. Историја Ликовна кул. Математика Историја Руски језик
4. Биологија Енглески језик Српски језик ГВ/Верска н. Српски језик
5. Математика Физ. и здр. вас. Физика Биологија Физ. и здр. вас.
6. Руски језик ОФА Географија   Енглески језик
7.     ЧОС   ОФА
 
7/1 
 
Р. бр. Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физика Физика Математика Хемија Енглески јез.
2. Биологија Хемија Српски језик Биологија Српски језик
3. Српски језик Руски језик Енглески језик Математика Математика
4. Математика Физичко вас. Историја Српски језик Физичко вас.
5. Изабрани спорт Ликовна кул. ТИО Географија Руски језик
6. Географија Домаћинство ТИО Историја Музичка кул.
7.   ЧОС   ГВ  
 
8/1 

Р. бр.

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

 

Енглески језик

 

Хемија

Информатика и рачунарство

Географија

Математика

2.

Географија

Историја

Енглески језик

Српски језик и књижевност

Руски језик

3.

Српски језик и књижевност

 

Техника и технологија

 

Руски језик

Хемија

Историја

4.

Физика

 

Техника и технологија

 

Математика

Математика

Физичко и здравствено васпитање

5.

Математика

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик и књижевност

Биологија

Српски језик и књижевност

6.

Биологија

Ликовна култура

Физика

Час одељењског старешине

 

Музичка култура

7.

Физичко и здравствено васпитање

(онлајн)

 

 

Грађанско васпитање / Верска настава (онлајн)

Домаћинство (онлајн)