Контакт

ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' Плажане    35212 Плажане                    

Директор школе: Славица Лукић Милошевић

тел/факс: 035/ 8631- 022         
email: skolaplazane@ptt.rs